Asplan Viak AS Oslo

Leder for samfunnsøkonomi og analyse

Asplan Viak AS (www.asplanviak.no) er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur og ingeniørfag. Vi har over 1150 ansatte på 31 kontorer over hele landet og er organisert i fire divisjoner: Arkitektur og bygg, Infrastruktur, Analyse, plan og landskap og Digitale tjenester.

Asplan Viak er et verdidrevet, innovativt og samhandlende selskap med stort fokus på bærekraft og tradisjon for å være en aktiv deltager i samfunnsutviklingen. For å støtte våre kunder med godt beslutningsgrunnlag, har vi over årene bygget opp flere interne fagmiljøer som tilbyr analyse innen områdene samfunnsanalyse, transport og mobilitet, samfunnsplanlegging og miljø og energi. Mest kjent er Urbanet Analyse som er en av de ledende aktørene i Norge og Sverige innen strategisk transport- og mobilitetsanalyse.

Vi vil etablere et bredere tilbud innen analyse og skal derfor videreutvikle tjenestene i Urbanet Analyse i samarbeid med øvrige interne fagområder. Målsettingen er å bygge et robust og fremsynt fagmijø som posisjonerer Asplan Viak innen forskning, analyse og utredningsoppgaver knyttet til seskapets kjerneområder.

Den nye analyseavdelingen vil i tillegg til tjenestene som Urbanet Analyse utfører innen strategiske transport- og mobilitetsanalyser tilby et bredere spekter av analyser og tjenester som f.eks:
• Samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer innen vann/avløp og eiendom/byutvikling
• Ringvirknings- og næringsanalyser
• Klima- og miljøanalyse i samarbeid med vårt interne fagnettverk for området

Ansvar og oppgaver
Som avdelingsleder for samfunnsøkonomi og analyse vil du få ansvar for etablering og daglig ledelse av den nye avdelingen. Sentrale oppgaver er:

• Utarbeide strategi for avdelingen og skape felles mål og visjon for de ansatte
• Sikre godt samarbeid internt og med samarbeidspartnere eksternt
• Personal-, resultat og budsjettansvar for avdelingen
• Bistå som faglig ressurs i prosjekter etter behov og sikre god dialog med oppdragsgivere
• Kontrakts- og tilbudsansvar
• Markedsføre analysetemaer eksternt gjennom å skape synlighet i medier, som foredragsholder på kurs og konferanser og sørge for at teamet deltar i FoU-prosjekter
• Videreutvikling av tjenester og metodikk
• Kompetanseutvikling
• Rekruttering

Erfaring
Vi søker deg med god kompetanse innen samfunnsøkonomiske analyser og fortrinnsvis erfaring med analyser innen transportsektoren, utvikling av modeller og metodikk så vel som deltagelse i FoU-prosjekter. Erfaring med personalledelse er en stor fordel, men for rett person kan dette kompenseres med prosjektledererfaring og gode generelle lederegskaper. Stillingen får ansvaret for avdelingens eksterne relasjoner. Det er således viktig at du både trives med å skape godt samspill mellom mennesker og fagmiljøer internt i Asplan Viak og med eksterne, salgsorientert oppgaver inklusive profilering av avdelingen f.eks gjennom publisering av fagartikler, deltagelse i FoU-prosjekter og som foredragsholder på kurs og konferanser.

Utdanning
Utdanning på masternivå eller høyere innen samfunnsøkonomi, statsvitenskap, ingeniørfag e.l.

Egenskaper
• Motiverende og inspirerende
• Nettverksbygger
• Gode kommunikasjonsegenskaper
• Samarbeidsorientert og lyttende
• Energi og drivende
• Analytisk og strukturert
• Kommersiell og markedsorientert
• Nysgjerrig

Muligheter
• Asplan Viak er et ledende kompetansemiljø innen plan, arkitektur og ingeniørfag
• Stiftelseseiet selskap med ansatte som har stort eierskap og stolthet til egen arbeidsgiver
• Asplan Viaks analysemiljøer har et meget godt omdømme i markedet
• Analyse er et viktig satsningsområde for Asplan Viak som komplimenterer andre kjerneområder i selskapet
• Ansvar for etableringen av en ny analyseavdeling og gjennomføring av en vekststrategi med fokus på økte markedsandeler og utvikling av nye markeder, analyseprodukter og forretningsmodeller
• Ansvar for videreutvikling av metodikk og tjenester
• Deltagelse i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter
• Stilling som vil gi stor synlighet innen fagmiljøet
• Asplan Viak er et selskap med stort fokus på bærekraft – både i egen forretningsstrategi og som konsulenttjenester ovenfor kundene

Arbeidssted
Arbeidssted er i Oslo eller en av de andre storbyene i Norge.

Kontakt
For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i BackerSkeie AS, Are K. Skeie (tel: 95 06 61 93) eller Emilie Landmark Komnæs (tel: 971 04 690)

Søknad 
Søknad og CV sendes sendes til vår samarbeidspartner BackerSkeie så snart som mulig. Søknader behandles løpende.

Mer om Asplan Viak
Asplan Viak AS er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur og ingeniørfag. Selskapet har over 1150 ansatte på 31 kontorer over hele landet og er organisert i fire divisjoner: Arkitektur og bygg, Infrastruktur, Analyse, plan og landskap og Digitale tjenester. I tillegg til virksomheten i Norge gjennomfører selskapet oppdrag internasjonalt gjennom sitt datterselskap Norplan AS. Asplan Viak er heleid av Stiftelsen Asplan.

Asplan Viak er et resultat av sammenslåingen av Asplan AS og Viak AS i 1991. Asplan AS ble grunnlagt i 1962 under navnet Planleggingsfirmaet Andersson & Sjånes, mens Viak ble etablert i 1558 som en norsk gren av det svenske selskapet av samme navn.

Asplan Viak er et verdidrevet, innovativt og samhandlende selskap med tradisjon for å være en aktiv deltager i samfunnsutviklingen. Selskapets tradisjonelle fokusområder har vært innen plan, arkitektur, så vel som planlegging og prosjektering av infrastrukturprosjekter innen vann og avløp. De siste 15 årene har selskapet utvidet tjenestespekteret til også å omfatte rådgivende ingeniørtjenester. Dermed kan selskapet følge prosjektene hele veien fra tidlig fase med utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering, ferdigstillelse, igangsetting og drift.

Selskapet har helt siden etableringen lagt stor vekt på at de ansatte skal jobbe i tverrfaglige team med fokus på helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger. Asplan Viak legger stor vekt på å være et ledende selskap innen bærekraft. I dette legges både at selskapet selv skal operere på en bærekraftig måte og at selskapet skal ta et samfunnsansvar gjennom å tilby løsningene og produkter som hjelper kundene å bli mer bærekraftige. Et sentralt element i bærekraftstrategien er implementeringen av en trippel bunnlinje som styringsverktøy hvor finansiell, miljømessig og sosial bærekraft ligger til grunn for selskapets målstyring. Bærekraftfokuset kommer også til uttrykk gjennom målsetningen om å allokere 4% av omsetningen til langsiktig, bærekraftig utvikling av selskapet og av samfunnet generelt.

Asplan Viak er en kunnskapsbedrift eid av en stiftelse hvor de ansatte har stort eierskap til egen arbeidsgiver og verdsetter selskapets fokus på samfunnsansvar. For å videreutvikle selskapets posisjon som samfunnsaktør og kunnskapsbedrift vil ledelsen fortsette å styrke konkurranseevnen gjennom innovasjon, markedsutvikling og opprettholdelse av endringsvilje.

Del på:

Fylke:

Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

Snarest

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo eller en av de andre storbyene i Norge

Kontaktpersoner:

Rådgiver BackerSkeie- Emilie Landmark Komnæs
mob: +47 971 04 690
Rådgiver i BackerSkeie- Are K. Skeie
mob: +47 95 06 61 93
Tilbake til toppen