Asplan Viak AS Sandvika/Oslo

Vi søker medarbeidere innen samfunnsanalyse

Asplan Viak styrker sin posisjon innen samfunnsanalyse i Sandvika/Oslo!

Samfunnsanalyse og -planlegging er blant kjerneområdene i Asplan Viaks virksomhet. Fra tidlig på 60-tallet har vi opparbeidet oss solid kunnskap om samfunnsutviklingen og de rammebetingelser og utfordringer lokale og sentrale myndigheter står overfor. Gjennom omfattende analyser og evalueringer har vi vært med å fremskaffe ny kunnskap om lovverk, myndighetsutøvelse og planprosesser.

Vi jobber tverrfaglig, med bakgrunn som samfunnsøkonomer, geografer, samfunnsvitere, arkitekter, ingeniører og landskapsarkitekter. Sammen sørger vi for en helhetlig tilnærming til utfordringene og løsningene i samfunnet.

Asplan Viak ønsker nå å styrke fagmiljøet innenfor samfunnsanalyse med 2 til 4 erfarne medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

Analyser og evalueringer knyttet til:

  • Sosial og økonomisk bærekraft
  • Bolig, næring og demografi
  • Kommuneøkonomi, organisering og offentlig tjenesteproduksjon
  • Kommunal og regional planlegging

En sentral del av arbeidsoppgavene vil være metodeutvikling og prosjektledelse innenfor disse fagområdene.

Vi søker deg som er engasjert, analytisk og som ønsker å være en del av vårt fagmiljø innenfor samfunnsanalyse. Du har relevant erfaring fra offentlig sektor, konsulentvirksomhet eller forskning, og du ønsker å bidra med å stadig utvikle deg selv og fagfeltene vi jobber innenfor. Det er en fordel om du har erfaring fra kommunal og/eller regional planlegging.

Vi ønsker primært å styrke våre fagmiljø i Bergen og Sandvika/Oslo, men søkere fra andre steder i landet er også velkommen til å søke.

Kvalifikasjoner:

Høyere utdanning (master, ph.d.) innenfor samfunnsøkonomi, statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi eller tilgrensende fag.

Faglig sterk på kvalitative og/eller kvantitative metoder.

Hva kan vi tilby?

  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
  • Interessant tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere over hele landet
  • Konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger og helseforsikring
  • Faglige og sosiale arrangementer

 Søknad og CV sendes inn via knappen Send søknad.

 

 

Del på:
Fylke:
Akershus
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
21.01.2018
Arbeidssted:
Sandvika eller Oslo
Kontaktpersoner:
Gruppeleder Øyvind Dalen
mob: +47 93 29 56 50
Rådgiver Ingvild Nordtveit
mob: +47 40 88 84 55

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer.
Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet.

Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur.

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen.

Vi former samfunnet og ser mennesket.

Tilbake til toppen