Asplan Viak AS Asplan Viak AS

Asplan Viak-programmet 2018/2019

Asplan Viak - programmet er et tilbud til deg som begynner som 5. års-student høsten 2018 ved

NTNU:

 •  Institutt for bygg og miljøteknikk
 •  Institutt for arkitektur og planlegging  

NMBU:

 •   Institutt for vann- og miljøteknikk    

Programmet er tredelt og består av sommerjobb, prosjektoppgave og masteroppgave. 

Hvert år tar vi opp 4-5 studenter til programmet som gir deg god mulighet for fast jobb etter endt studietid.

ASPLAN VIAK TILBYR:

SOMMERJOBB

Vi tilbyr sommerjobb i 4-6 uker sommeren mellom 4. og 5. årstrinn ved et av våre større kontorer. Arbeidsoppgavene vil være knyttet opp mot pågående oppdrag innenfor aktuelle fagtema. Forberedelse til prosjekt-/masteroppgaven kan være en del av sommerjobben. Du kan selv påvirke hvilket kontor du ønsker å jobbe ved. 

PROSJEKTOPPGAVEN

Vi tilbyr oppgaver og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven skal primært gjennomføres ved Universitetet og vi tilbyr et stipend på kr 15 000,- når oppgaven er levert. Tema for oppgaven kan være innenfor et av de åtte fagområdene som er listet opp nedenfor. 

MASTEROPPGAVEN

Vi tilbyr kontorplass, spennende tema og veiledning for gjennomføring av masteroppgaven. Både oppgaver som går i dybden innenfor et av de nevnte temaene (spesialisering), eller oppgaver som dekker flere tema/fagområder (faglig bredere oppgaver) kan være aktuelt. Vi tilbyr et stipend på kr 34.000,- som utbetales når oppgaven er levert. 

HVEM ER DU SOM KAN SØKE PÅ ASPLAN VIAK-PROGRAMMET?
Vi søker etter studenter som er faglig nysgjerrige, engasjerte og selvstendige innenfor følgende tema/fagområder:

 • Trafikkplanlegging
 • Transportplanlegging
 • Vegplanlegging/-prosjektering
 • Jernbaneplanlegging/-prosjektering
 • Samordnet areal- og transportplanlegging
 • VA transportsystemer/prosjektering
 • Vannbehandling/avløpsrensing/prosessteknikk 
 • Overvannshåndtering og hydrologi

HVORDAN SØKE PÅ ASPLAN VIAK-PROGRAMMET?
Hvert år får vi mange gode søknader! Når du søker på programmet, ber vi om at følgende punkter belyses/vedlegges i søknaden:

 • Din motivasjon for å søke på Asplan Viak-programmet
 • Fagområder/tema du kan tenke deg prosjektoppgave/masteroppgave innenfor
 • Hva slags type oppgaver du er mest interessert i (spesialiserte eller bredde)
 • Karakterutskrifter fra videregående skole og NTNU/NMBU/annen høyere utdanning, i tillegg til relevante attester, må vedlegges
 • Referanser

 Søknad og andre vedlegg skal sendes via linken Send søknad.

Del på:
Jobbtype:
Sesong
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
11.02.2018
Kontaktpersoner:
Avdelingsleder Plan, Per Einar Saxegaard
mob: +47 97 03 98 19
Avdelingsleder Samferdsel, Dag Hveding
mob: +47 90 02 89 30
Avdelingsleder Vann og miljø, Kristian Ohr
mob: +47 90 73 66 31

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer.
Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet.

Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur.

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen.

Vi former samfunnet og ser mennesket.

Tilbake til toppen